Projekt pn. „40-lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk – wymiana doświadczeń i rozwój dalszej współpracy” realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

 • Program Europa dla Obywateli 2007-2013
 • Europe For Citizens
 • Działanie 1 – Aktywni obywatele dla Europy
 • Poddziałanie 1.1 – Partnerstwo miast - Spotkania mieszkańców miast partnerskich
 • Termin realizacji: 18 – 21 lipca 2013r.

Głównym zamierzeniem projektu była aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego obejmująca wszystkie aspekty życia społeczno – kulturalno - gospodarczego w gminach partnerskich.

Celem projektu było:

 • upowszechnienie idei zjednoczonej Europy wśród uczestników projektu, a także wzmacnianie tożsamości europejskiej,
 • promowanie międzykulturowego dialogu,
 • umacnianie pozycji obywateli w gminie,
 • wspieranie rozwoju kulturalnego.

Projekt miał przede wszystkim na celu zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, promując w ten sposób rolę społeczeństwa obywatelskiego jako kluczowego czynnika wzmacniania spójności społecznej i gospodarczej Unii Europejskiej.
Projekt powstał w oparciu o dogłębne rozpoznanie potrzeb różnych środowisk naszych partnerskich gmin w ramach kilkuletniej już współpracy. Polega przede wszystkim na wymianie doświadczeń, dobrych praktyk, wiedzy w dziedzinie kultury, edukacji, funduszy europejskich, aktywizacji osób starszych, wolontariatu, rozwoju, dyskusji w obszarze wdrażania różnorodnych działań obywatelskich w tych obszarach, integracji społeczności miasta i miast partnerskich, a także zaprezentowanie dorobku kulturalnego podczas „Jakubowego Święta” najważniejszej corocznej uroczystości miejskiej.

Uczestnicy projektu:

 • Jászkisér (Węgry)
 • Almese (Włochy)
 • Zetel (Niemcy)

Z okazji 40 - lecia nadania praw miejskich Miastu Szczyrk w dniach 18 – 21 lipca 2013r. na terenie miasta odbyły się liczne uroczystości związane z tym jubileuszem. Była to także okazja do spotkania wszystkich miast partnerskich naszej miejscowości: biorących udział w projekcie; Jászkisér (Węgry), Almese (Włochy), Zetel (Niemcy), ale także; Pisek (Czechy) oraz miast z Polski: Mikołajki, Łeba, Uniejów.

Główne uroczystości 40-lecia nadania praw miejskich miastu Szczyrk odbędą się w dniu 20 lipca 2013r. w sobotę na Placu Świętego Jakuba w ramach „Jakubowego Święta.”

Komisja Europejska włączyła się w obchody tego jubileuszu pozytywnie oceniając złożony projekt pn. „40-lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk – wymiana doświadczeń i rozwój dalszej współpracy”.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-10-22
Publikacja w dniu:
2013-10-22
Opis zmiany:
b/d