2019-03-21

Działając na podstawie Uchwały Nr LXI/308/2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu „Szczyrkowianin Roku” informuje o terminie składania wniosków o nadanie tytułu „SZCZYRKOWIANIN ROKU 2018” do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczyrku (pok. 11 - parter) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”Szczyrkowianin Roku”.

Niezbędny do złożenia druk wniosku można otrzymać w biurze rady nr 13 Urzędu Miejskiego w Szczyrku lub pobrać ze strony internetowej Urzędu – www.um.szczyrk.pl, w zakładce RADA MIEJSKA – Komunikaty.

Złożone wnioski będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymogów formalnych zgodnie z Regulaminem Przyznawania Tytułu „SZCZYRKOWIANIN ROKU”. Wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
b/d