2021-01-15

logo_interreg

„Promocja tradycji regionu pogranicza – ocalić od zapomnienia”

jest mikroprojektem partnerskim Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku (Polska) oraz gminy Zubrohlava (Słowacja). Mikroprojekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014–2020 oraz budżetu państwa. Obie miejscowości już długie lata łączy troska o rozwój kulturalno-turystyczny w rozumieniu transgranicznym.

Czas trwania mikroprojektu:
grudzień 2020 – czerwiec 2021

Partner wiodący mikroprojektu:
Polska - Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku
www.szczyrk.pl 

Partner mikroprojektu:
Słowacja - Gmina Zubrohlava
www.zubrohlava.eu 


pasek

Szczyrk to miasto turystyczne z ugruntowaną pozycją wśród odwiedzających nasz region wczasowiczów. Skutkuje to napływem gości oraz powstawaniem licznych inwestycji związanych z bazą turystyczną. Dynamiczny rozwój turystyki na tym obszarze przyczynia się do dążenia rdzennych mieszkańców pogranicza do rozwoju, edukacji i dostosowania się do nowych trendów i potrzeb rynkowych. Istnieje więc zagrożenie systematycznej degradacji, występującej na tym terenie, ludowej kultury karpackiej, będącej w ocenie mieszkańców i turystów jednym z głównych walorów turystycznych Szczyrku oraz całego regionu pogranicza polsko–słowackiego. Konieczne jest zatem podjęcie działań służących wzmocnieniu tożsamości regionalnej mieszkańców pogranicza oraz promujących miejscowe tradycje regionalne jako atrakcyjny produkt turystyczny. Działania te mają na celu realizację zrównoważonego rozwoju pogranicza polsko–słowackiego w dobie zwiększonego zainteresowania tym obszarem wśród turystów.    

pasek


Cele mikroprojektu:

- Mikrorojekt ma na celu zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Realizacja projektu pozwoli na przekazanie wiedzy o dzidzictwie kulturowo-przyrodniczym pogranicza młodszemu pokoleniu. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego.

- Realizacja projektu pozwoli również na nawiązanie nowych znajomości i pokonanie barier społeczno-kulturowych pomiędzy uczestnikami z Polski i Słowacji. Będzie to miało pozytywny wpływ na efekt transgraniczny i dalszą współpracę na pograniczu. Przyczyni się również do docenienia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza przez mieszkańców i turystów.

- Dzięki realizacji promocji lokalnego dziedzictwa, obszar pogranicza zwiększy swoją rozpoznawalność. Działania w projekcie - poza regionem - zwiększą promocję pogranicza wśród mieszkańców innych zakątków Polski.


W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
- wykonanie muralu w amfiteatrze Skalite
- organizację warsztatów tradycyjnego rzemiosła góralskiego
- organizację wystawy wzornictwa karpackiego
- opracowanie katalogu wzornictwa góralskiego – "Góralski Lookbook"
- organizację koncertów muzyki góralskiej - „Nuta idzie po Beskidzie”
- organizację koncertu – „Kolędowanie Beskidzkie”

pasek

Budżet mikroprojektu:
• Wartość projektu (ogółem):
47 099,16 €
• w tym 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
40 034,28 €
• w tym 5% dofinansowania z budżetu państwa:
2 354,95 €
• w tym 10% wkład własny:
4 709,93 €

Promocja tradycji regionu pogranicza-ocalić od zapomnienia