2018-12-21

W ramach realizacji akcji odbioru odpadów zawierających azbest pochodzących z likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Szczyrk w 2018 roku odebrano i przekazano do utylizacji 71,46 ton wyrobów zawierających azbest, z 37 nieruchomości, na łączną kwotę 29 713,07 zł.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem dofinansowania do odbioru odpadów zawierających azbest w roku 2019 należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczyrku stosowny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami;

Formularz wniosku wraz załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Referat Gospodarki Komunalnej Urbanistyki Handlu i Rolnictwa, pok. 27, I piętro lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczyrku www.bip.szczyrk.pl w zakładce załatwianie spraw w UM/Wzory dokumentów.

Złożone wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na ten cel, w roku 2019.

Dodatkowe informacje dotyczące w/w dofinansowania z budżetu gminy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczyrku -Referat Gospodarki Komunalnej Urbanistyki Handlu i Rolnictwa, pok. 27, I piętro lub pod nr tel. 33 82 950 20.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-12-21
Publikacja w dniu:
2018-12-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-12-21
Publikacja w dniu:
2018-12-21
Opis zmiany:
b/d