Punkt informacyjno-konsultacyjny jest czynny w poniedziałki od godz. 12.00 do godz. 15.30 oraz we wtorki od godz. 10.00 do godz. 17.00
w budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku, pokój nr 29

Więcej informacji o programie i o korzyściach z udziału w nim znajda Państwo na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl