2018-11-29

logotypes_bottom2

13 września 2018 r. Gmina Szczyrk podpisała umowę o dofinasowanie na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Południowy.

Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2019-2020.

Przedsięwzięcie stanowi element programu ograniczenia emisji szkodliwych związków z budynków użyteczności publicznej oraz uporządkowania ich gospodarki energią cieplną.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynku należącego do Gminy Szczyrk - Urzędu Miejskiego przy ulicy Beskidzkiej 4. W ramach projektu na rzecz likwidacji „niskiej emisji”, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie konieczny zakres prac termomodernizacyjnych, w tym: termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana źródła ciepła na gazowe o wyższych parametrach (ze środków własnych gminy), montaż instalacji wentylacyjnej, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz oprawami oświetleniowymi.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie emisji gazów do atmosfery.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 445 243,59 zł.

Koszt kwalifikowalny zadania to 1 352 240,32 zł.

Wartość współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 999 846,49 zł.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-11-29
Publikacja w dniu:
2018-11-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-11-29
Publikacja w dniu:
2018-11-29
Opis zmiany:
b/d