2017-09-27

W ramach projektu nr WND-RPSL.05.05.00-24-04B5 „Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Szczyrk”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach osi priorytetowej: V. Ochrona Środowiska i efektywne  wykorzystanie zasobów dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy, ratownictwa drogowego i technicznego oraz medycznego:

Rozpieracz kolumnowy RA 4322C 

Nożyce do pedałów HMC8U

Zestaw łańcuchów ciągnących do SP 4240,CT 4150

Nożycorozpieracz HCT 4120

Zestaw poduszek niskociśnieniowych SAVA typ MA

Detektor Multi Gas Clip Infra-Red

Aparat powietrzny AIRGO FIX PRO     - 2 szt

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1

Przenośna najasnica  TWIN 14400 lm

Motopompa szlamowa PH 2400

Piła ratownicza MS 461R    - 2 szt

Przecinarka ratownicza STHIL TS 800

Drabina pozarnicza ZS-2100/3

Kamera termowizyjna FLIR K2

Agregat prądotwórczy Endress ESE 606 RS-GT

Wspornik progowa WSP-K

Podpora teleskopowa stabilizująca PT-1600z      - 3 szt

Zestaw TRIAGE segregacyjny podstawowy z 50 opas

Nosze podbierakowe aluminiowe

Kamizelka KED

Hydronetka plecakowa 19l         -  4 szt

Tłumica stalowa składana           - 4 szt

Opryskiwacz plecakowy STHIL SR 430 spalinowy     - 2 szt

Wyciągarka TITANIUM RENEGADE 17000 12V

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
b/d