ORGANIZATOR

URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU.

CELE KONKURSU

 • Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 • Rozwijanie zdolności obserwacji otaczającego środowiska.
 • Ukazywanie najcenniejszych miejsc przyrody ożywionej i wytworów pracy ludzkiej.
 • Zorganizowanie wystawy pokonkursowej, prezentacja prac fotograficznych na terenie szkoły, w Internecie, prasie lokalnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-6 i uczniów klas I-III gimnazjum ze szkół w Szczyrku.

TEMAT KONKURSU:

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA I ZAKĄTKI SZCZYRKU.

KATEGORIE KONKURSU:

 • Obiekty Sakralne, Przydrożne Kapliczki I Krzyże;
 • Przyroda I Krajobraz;
 • Wytwory Pracy Ludzkiej

UWAGA:

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do przedstawienia trzech fotografii ciekawych, intrygujących, niezwykłych form przyrody lub wytworów pracy człowieka. Fotografie powinny być wykonane na terenie Szczyrku. Dla każdej z wybranych prac należy sporządzić dokumentację, na którą składać się będzie część fotograficzna i opisowa. Dokumentacja każdego wybranego obiektu powinna stanowić jedną całość.

WYMAGANIA TECHNICZNE ODNOŚNIE ZDJĘĆ:

 • format - min.15 cm x 21 cm;
 • każda fotografia na odwrocie musi zawierać opis: nazwisko i imię, wiek, klasa, adres szkoły, miejscowość datę wykonania fotografii, tytuł
 • fotografie jednego uczestnika powinny być umieszczona w kopercie lub „koszulce”
 • prace w formacie JPG o wymiarach min 1200 x 1600 pikseli należy przekazać na płycie CD
 • fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane
 • fotografie nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie ich do konkursu jest równoznaczne z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:

 • Organizator wyłania laureatów Konkursu spośród uczestników nie później
  niż do 15 października.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w Internecie oraz poprzez ich prezentację na wystawie w szkole.
 • Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

Uczniowie poszczególnych szkół muszą dostarczyć prace w terminie do 15 października 2013 r.
do siedziby swojej szkoły.

W SKŁAD JURY WCHODZĄ POWOŁANE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA.

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Zgodność z tematem.
 • Interpretacja własna tematu.
 • Walory artystyczne.
 • Kompozycja.

WYNIKI KONKURSU

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11/11/2013r. podczas uroczystości
z okazji Święta Niepodległości.

PATRONAT NAD KONKURSEM

Burmistrz Miasta Szczyrk - Wojciech Bydliński

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-07-17
Publikacja w dniu:
2013-07-17
Opis zmiany:
b/d