2017-04-04

Informacja

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczyrku

o terminie składania wniosków o nadanie tytułu „SZCZYRKOWIANIN ROKU”

Działając na podstawie Uchwały Nr LXI/308/2010 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu „Szczyrkowianin Roku”

informuje o terminie składania wniosków o nadanie tytułu „SZCZYRKOWIANIN ROKU 2016” do dnia 4 maja 2017 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczyrku (pok. 11 - parter) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”Szczyrkowianin Roku”.

Niezbędny do złożenia druk wniosku można otrzymać w biurze rady nr 13 Urzędu Miejskiego w Szczyrku lub pobrać ze strony internetowej Urzędu – www.um.szczyrk.pl.

Złożone wnioski będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymogów formalnych zgodnie z Regulaminem Przyznawania Tytułu „SZCZYRKOWIANIN ROKU”. Wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Szczyrku

mgr Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-04-04
Publikacja w dniu:
2017-04-04
Opis zmiany:
b/d