Od kwietnia br. trwa realizacja akcji w ramach, której właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Szczyrk mają możliwość skorzystania z pomocy w zakresie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Koszt odbioru, transportu, utylizacji oraz worków pokrywa w 100% gmina.

Akcja odbioru azbestu organizowana jest przez Gminę corocznie i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Prawidłowa utylizacja szkodliwych wyrobów azbestowych przyczynia się do poprawy się jakości środowiska naturalnego.

W tym roku odebraliśmy już 68 ton wyrobów zawierających azbest, z 44 nieruchomości.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
inż. Anna Moroń - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-09-01
Publikacja w dniu:
2014-09-01
Opis zmiany:
b/d