W tym roku obchodzimy uroczystość 40 - lecia nadania praw miejskich Miastu Szczyrk.

40 lat temu na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa - dnia 1 stycznia 1973r. SZCZYRK OTRZYMAŁ PRAWA MIEJSKIE.

Z okazji 40 - lecia nadania praw miejskich Miastu Szczyrk w dniach 18 – 21 lipca 2013r. na terenie miasta odbędą się liczne uroczystości związane z tym jubileuszem.

Będzie to także okazja do spotkania wszystkich miast partnerskich naszej miejscowości: Jászkisér (Węgry), Almese (Włochy), Zetel (Niemcy), Pisek (Czechy) oraz miast z Polski: Mikołajki, Łeba, Uniejów.

Główne uroczystości 40-lecia nadania praw miejskich miastu Szczyrk odbędą się w dniu 20 lipca 2013r. w sobotę na Placu Świętego Jakuba w ramach „Jakubowego Święta.”

Komisja Europejska włączyła się w obchody tego jubileuszu pozytywnie oceniając złożony projekt pn. „40-lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk – wymiana doświadczeń i rozwój dalszej współpracy”.

Projekt pn. „40-lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk – wymiana doświadczeń i rozwój dalszej współpracy” realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

logo_Europe_for_citizens

Gmina Szczyrk,

Urząd Miejski w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4, tel. +48 33 8295034

www.um.szczyrk.pl

Informacja o projekcie:

„40 - lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk – wymiana doświadczeń i rozwój współpracy”

realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Program Europa dla Obywateli 2007-2013

Europe For Citizens

Działanie 1 – Aktywni obywatele dla Europy

Poddziałanie 1.1 – Partnerstwo miast - Spotkania mieszkańców miast partnerskich

Termin realizacji: 18 – 21 lipca 2013r.

Głównym zamierzeniem projektu jest aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego obejmująca wszystkie aspekty życia społeczno – kulturalno - gospodarczego w gminach partnerskich.

Celem projektu jest:

  • upowszechnienie idei zjednoczonej Europy wśród uczestników projektu, a także wzmacnianie tożsamości europejskiej,
  • promowanie międzykulturowego dialogu,
  • umacnianie pozycji obywateli w gminie,
  • wspieranie rozwoju kulturalnego.

Projekt ma przede wszystkim na celu zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, promując w ten sposób rolę społeczeństwa obywatelskiego jako kluczowego czynnika wzmacniania spójności społecznej i gospodarczej Unii Europejskiej.

Projekt powstał w oparciu o dogłębne rozpoznanie potrzeb różnych środowisk naszych partnerskich gmin w ramach kilkuletniej już współpracy. Polega przede wszystkim na wymianie doświadczeń, dobrych praktyk, wiedzy w dziedzinie kultury, edukacji, funduszy europejskich, aktywizacji osób starszych, wolontariatu, rozwoju, dyskusji w obszarze wdrażania różnorodnych działań obywatelskich w tych obszarach, integracji społeczności miasta i miast partnerskich, a także zaprezentowanie dorobku kulturalnego podczas „Jakubowego Święta” najważniejszej corocznej uroczystości miejskiej.

Uczestnicy projektu:

Jászkisér (Węgry)

Almese (Włochy)

Zetel (Niemcy)

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-07-17
Publikacja w dniu:
2013-07-17
Opis zmiany:
b/d