2021-09-06

logotypy_3_rgb (002)_2

W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. J. Więzika w Szczyrku mikroprojektu pn.  "Muzeum Górskie - odkrywamy dzieje sportu i turystyki w Beskidach", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na eksponaty narciarskie pod ekspozycję narciarstwo zjazdowe i skoki narciarskie oraz pod ekspozycję biegi narciarskie.

Podstawą wykonania usługi będzie umowa kupna-sprzedaży eksponatów narciarskich zgodnie z opisem przedmiotowej usługi.

Zapytanie ofertowe oraz druk OFERTY do pobrania u dołu strony. 

Opis przedmiotowej usługi:
Zakup eksponatów narciarskich zgodnie z poniższą specyfikacją:
10 szt. Numery startowe z igrzysk, MŚ, PŚ od lat 60 po współczesne
40 szt. Znaczki metalowe olimpijskie i z MŚ od lat 50 po współczesne
3 kpl. Stroje olimpijskie
5 szt. Kaski
250 szt. Zdjęć skoczków/narciarzy/biegaczy narciarskich od lat 30

1. Termin dostarczenia eksponatów do Zamawiającego: 11.10.2021
2. Miejsce: Szczyrk, ul. Wypoczynkowa, Amfiteatr Skalite


Termin i miejsce złożenia dokumentów
1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 września 2021 do godz. 12:00
a. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji im J. Więzika 43 – 370 Szczyrk ul. Beskidzka 106,
b. listownie na adres Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im J. Więzika 43 – 370 Szczyrk ul. Beskidzka 106, ( decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego)
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: it@szczyrk.pl 
d. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.


Oferowane warunki dla Wykonawcy
1. Podstawą wykonania usługi będzie umowa kupna-sprzedaży na piśmie na zakup eksponatów narciarskich potrzebnych do zrealizowania w Muzeum Górskim ekspozycji narciarstwo zjazdowe i skoki narciarskie oraz ekspozycji biegi narciarskie.
2. Wynagrodzenie wypłacone będzie po dostarczeniu Zamawiającemu eksponatów, podpisaniu umowy i protokołu zdawczoodbiorczego, potwierdzającego należyte wykonanie usługi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłonienia więcej niż jednego Wykonawcy w związku ze specyfiką zamówienia.


Załączniki do pobrania:

zapytanie ofertowe EKSPONATY II cz

OFERTA eksponaty narciarskie II cz