2019-07-26

Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których celem jest wyrażenie opinii w przedmiocie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk - aktualizacja”.

Termin konsultacji: 26 lipca 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie umieszczenia projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk - aktualizacja” na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.um.szczyrk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.szczyrk.pl

Wszelkie uwagi i propozycje do niniejszego projektu Planu należy składać na załączonym formularzu zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres: projekty@szczyrk.pl lub pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2019-08-28
Publikacja w dniu:
2019-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2019-07-26
Publikacja w dniu:
2019-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2019-07-26
Publikacja w dniu:
2019-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2019-07-26
Publikacja w dniu:
2019-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2019-07-26
Publikacja w dniu:
2019-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2019-07-26
Publikacja w dniu:
2019-07-26
Opis zmiany:
b/d