2017-06-06

Burmistrz Miasta Szczyrk zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych
Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 6 do 16 czerwca 2017 r.

Uwagi do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk można składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2017 roku w postaci:

  • papierowej przesłanej na adres: Urząd Miejski Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczyrku – Biuro Podawcze,
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres projekty@szczyrk.pllub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie programu, link do formularza: https://goo.gl/forms/8aYW9c63GnVZLUXl1
  • ustnej w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, w godzinach pracy Urzędu,

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

  • spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, projektodawców, którzy zgłosili propozycje projektów do Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk i innych interesariuszy rewitalizacji, w dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Miejskim w Szczyrku.

Szczegóły w załączonych poniżej dokumentach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/pliki/15406040?version=1.0

Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk dofinansowany jest w 90% w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

logo_pomoc_techniczna

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Justyna Serowik - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-06-06
Publikacja w dniu:
2017-06-06
Opis zmiany:
b/d