2015-05-14

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Marszałek Województwa Śląskiego

informuje

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: ,,Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Termin konsultacji: od 01.05.2015 do 22.05.2015 r..

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 8 maja 2015 r., w godz. 9:00 – 14:30, w Sali kolumnowe (I-sze piętro), przy ul. Dąbrowskiego 23.
Z dokumentami można zapoznać się klikając w poniższy link:

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=33&id=72034&id_menu=202

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
inż. Anna Moroń - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-05-14
Publikacja w dniu:
2015-05-14
Opis zmiany:
b/d