2020-02-18

O d p o w i e d ź na zapytanie  

Informuję, iż Zamawiający otrzymał zapytanie o wyjaśnienie zapisów w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn.: ”Wykonanie dwóch otwartych stref aktywności przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Szkolnej 9 w Szczyrku w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności OSA edycja 2019”.

 1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stopnic i siedzisk stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo. ?
  Ad. 1  Zamawiający nie  dopuszcza zastosowania stopnic i siedzisk ze stali .

 1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innej kolorystyki urządzeń np. szaro-żółtej. ?
  Ad. 2  Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki .

 1. Proszę o dokładną informację jakie urządzenia zabawowe należy zdemontować i na czym ma polegać wywóz tych urządzeń.?
  Ad. 3  Urządzenia które należy zdemontować to  drewniana huśtawka oraz huśtawka równoważnia (wagowa) drewniana. Wywóz zdementowanych urządzeń  do bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego – wywóz do 1 km. 

 1. W opisie do projektu w pkt. 4.4 widnieje informacja o zaprojektowaniu 4 rodzajów nawierzchni m.in. kostka brukowa wzdłuż brzegu rzeki (co jest sprzeczne z informacją na rysunku projektowym oraz w przedmiarze robót – tam mowa jest o nawierzchni żwirowej) oraz kora ogrodowa (dla fragmentów  z roślinnością, o której nie ma informacji w przedmiarze). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej kostki brukowej oraz o informację czy w realizacji należy zastosować korę sosnową , a jeśli tak w jakiej ilości.?
  Ad. 4  Projekt zagospodarowania – Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku obejmuje docelowe zagospodarowanie terenu. Zakres objęty zamówieniem określa przedmiar robót oraz zapisy projektu w pkt. 5.4. W kalkulacji nie należy uwzględniać kostki brukowej oraz kory ogrodowej.

 1. Wykonawca wystąpił z zapytaniem do Zamawiający czy dopuści inny zestaw sprawnościowy, równoważny do zestawu  określonego w projekcie , przedkładając jednocześnie kartę techniczną zestawu.
  Ad.5  Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego w zapytaniu  Wykonawcy zestawu, z uwagi na fakt iż nie spełnia on kryteriów równoważności. Zestaw przedstawiony przez Wykonawcę w miejsce elementu, który  w dokumentacji projektowej  jest  zdefiniowany jako: element zjazdowo-wspinaczkowy „banan”  proponuje element wyłącznie zjazdowy (zjeżdżalnie), który nie spełnia funkcji elementu przewidzianego  również jako wspinaczkowy.

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-02-18
Publikacja w dniu:
2020-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-02-18
Publikacja w dniu:
2020-02-18
Opis zmiany:
b/d