2015-12-04

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 329744 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 322372 - 2015 data 27.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, fax. 033 8178763.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest:

W pkt 1.6 ppkt. 3) SIWZ Wykonawca do 10 dnia każdego miesiąca, dostarczy za poprzedni miesiąc kalendarzowy na nośniku danych typ CD/ DVD lub prześle e-mailem kopie bazy danych typu MySQL zawierającą kompletne informacje rejestrowane w systemie, o którym mowa w pkt 2).

W ogłoszeniu powinno być:

W pkt 1.6 ppkt. 3) SIWZ Wykonawca do 10 dnia każdego miesiąca, dostarczy za poprzedni miesiąc kalendarzowy na nośniku danych typ CD/ DVD lub prześle e-mailem kopie bazy danych zawierającą kompletne informacje rejestrowane w systemie, o którym mowa w pkt 2).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
W ogłoszeniu jest:

w pkt 1 i 2 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) . 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 08.12.2015r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W ogłoszeniu powinno być:

w pkt 1 i 2 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) . 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.12.2015r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest:

08.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, Dziennik Podawczy nr 11.

W ogłoszeniu powinno być:

10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, Dziennik Podawczy nr 11

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-12-04
Publikacja w dniu:
2015-12-04
Opis zmiany:
b/d