2022-02-23

Flagi

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO -
FINANSOWANIE 203 184,00 zł

                                                                                                                                                       

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje, że ruszył nabór wniosków
w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Cel programu:

Opieka wytchnieniowa to działanie zmierzające do zwiększenia wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin  lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie  z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci Programu:

Program kierowany jest do mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk, będących członkami rodzin lub opiekunami, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy  w sprawowaniu bezpośredniej opieki na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą  niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.  Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej  z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Realizacja Programu:

Program jest realizowany w dwóch formach:
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej; ośrodku wsparcia; innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy, domu pomocy społecznej, na postawie przyjętej przez gminę uchwały);
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (w ośrodku wsparcia; w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym; innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy; domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, proszone są o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie  poniższych dokumentów wraz z kopią orzeczenia  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.
W razie pytań prosimy o kontakt tel. 33 8178974, 33 8295030 lub mailowy: 
projekt@mops.szczyrk.pl.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2022-03-24
Publikacja w dniu:
2022-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2022-03-23
Publikacja w dniu:
2022-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2022-03-15
Publikacja w dniu:
2022-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2022-03-15
Publikacja w dniu:
2022-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2022-02-23
Publikacja w dniu:
2022-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2022-02-23
Publikacja w dniu:
2022-02-23
Opis zmiany:
b/d