Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk(PGN)

Jednym z kluczowych etapów w trakcie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk(PGN) jest zebranie poprzez ankiety, podstawowych danych budowlano-energetycznych oraz planowanych zamierzeń inwestycyjnych dotyczących budynków jednorodzinnych, użyteczności publicznej, wspólnot mieszkaniowych, jak również danych z transportu, przemysłu i usług.

Zebranie danych ze wszystkich sektorów pozwoli na rzetelną inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na obszarze całej gminy.
Ankiety zostaną dostarczone mieszkańcom i przedsiębiorcom drogą pocztową, jak również dostępne są poniżej.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnienie załączonej ankiety i złożenie jej do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wypełnione ankiety dostarczyć można w następujący sposób :

  • złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, na Dzienniku Podawczym, parter, pok.11,
  • przesłać e-mailem na adres biuro@eko-team.com.pl lub projekty@szczyrk.pl,
  • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Szczyrku (ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk),
  • przesłać pocztą na adres Eko – Team Konsulting (ul. Spokojna 3, 43-330 Hecznarowice).

BARDZO WAŻNE jest, by wszystkie podmioty, które planują w przyszłości działania niskoemisyjne (szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy unijnych 2014-2020) były ujęte w gminnym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Można tego dokonać właśnie wypełniając właściwą ankietę.

Przekazane dane nie będą udostępniane publicznie. Wykorzystane zostaną tylko na potrzeby przeprowadzenia analizy i opracowania wniosków niezbędnych do wykonania PGN, a także określenia potrzeb Gminy i szacunkowych kosztów przedsięwzięć.

Serdecznie Państwu dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu.

W przypadku pytań i wątpliwości przy wypełnianiu Ankiety prosimy o kontakt z Panią

Agnieszką Chylak Eko – Team Konsulting,
tel. 513 100 869, mail: biuro@eko-team.com.pl

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
inż. Anna Moroń - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-03-11
Publikacja w dniu:
2016-03-11
Opis zmiany:
b/d