2022-07-15

POSTANOWIENIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 59. TYGODNIA KULTURY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU Z DNIA 15.07.2022

Komitet Organizacyjny 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Szczyrku w składzie:

1. Sabina Bugaj
2. Mateusz Kurowski
3. Iwona Fułat
4. Sandra Kulka
5. Zofia Górna
6. Agata Pezdek

postanawia, po rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 13.07.2022, o możliwości dopuszczenia kolejnych dzierżawców do wydzierżawienia części nieruchomości pod handel na terenie amfiteatru Skalite podczas trwania 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w terminie 30 lipca 2022 do 7 sierpnia 2022 ze względu na niewielką ilość ofert, które wpłynęły w trakcie trwania konkursu oraz ze względu na wolną powierzchnię terenu amfiteatru Skalite. Komitet Organizacyjny jednogłośnie stwierdził, że dodatkowi handlujący uatrakcyjnią ofertę 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Regulaminy oraz druk podania, na którym należy złożyć ofertę dostepne są pod linkiem: 
https://szczyrk.pl/59-tydzien-kultury-beskidzkiej-handel-na-terenie-amfiteatru-skalite-podczas-tkb-w-terminie-3007-7082022,new,m3,25.html,5464