2021-07-23

Flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO - FINANSOWANIE 146 268,00 zł

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje, że rozpoczyna realizacje  
Programu „Opieka wytchnieniowa”
- edycja 2021

 

Cel Programu:

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

 

Adresaci Programu:

Program adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców Gminy Szczyrk, będących członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

Realizacja Programu:

Usługi opieki wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych świadczone będą w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego w  ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie, proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia
do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  i dostarczenia jej wraz z kopią orzeczenia 
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.  
W razie pytań prosimy o kontakt tel. 33 8178974, 33 8295030 lub mailowy: projekt@mops.szczyrk.pl.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2021-07-23
Publikacja w dniu:
2021-07-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2021-07-23
Publikacja w dniu:
2021-07-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2021-07-23
Publikacja w dniu:
2021-07-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2021-07-23
Publikacja w dniu:
2021-07-23
Opis zmiany:
b/d