2020-06-30

EFR-logo

17 czerwca 2020 r. Gmina Szczyrk podpisała umowę o dofinasowanie na realizację projektu „Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w Mieście Szczyrk”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie: 4.5. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie– RIT Południowy.

Okres realizacji projektu: lata 2020-2021.

Inwestycja zakłada budowę Zintegrowanego Centrum przesiadkowego, w tym parkingu park&ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kampingowej w Szczyrku. Przez wzgląd na wzmożony ruch turystyczny jaki występuje w Szczyrku, a co za tym idzie zablokowanie ruchu ulicznego oraz tarasowanie chodników przez samochody, Gmina podjęła decyzję o zagospodarowaniu nieużytkowanego terenu na cele park&ride. Atutem lokalizacji jest bliskość ścieżek rowerowych i pieszych, jak również idealne połączenie komunikacyjne całej miejscowości. Inwestycja umożliwi pozostawienie samochodu oraz roweru na parkingu i skorzystanie z transportu zbiorowego. Projekt zakłada stworzenie parkingowych dla rowerów, samochodów osobowych, w tym  miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, oraz dla autokarów.

Celem projektu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez budowę infrastruktury, która da możliwość pozostawienia środków transportu osobowego w celu skorzystania z transportu publicznego. Rezultatem realizacji projektu będzie zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie liczby osób korzystających z transportu zbiorowego, zwiększenie zainteresowania ofertą przewoźników oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi usług transportu zbiorowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 718 326,60 zł.

Wartość współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 399 949,97 zł.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2020-06-30
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2020-06-30
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2021-06-30
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Opis zmiany:
b/d