2018-10-19

logotypes_bottom2

13 września 2018 r. Gmina Szczyrk podpisała umowę o dofinasowanie na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialonych Subregionu Południuowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Południowy.

Okres realizacji projektu: lata 2018-2019.

Przedsięwzięcie stanowi element programu ograniczenia emisji szkodliwych związków z budynków użyteczności publicznej oraz uporządkowania ich gospodarki energią cieplną.

Podstawowy cel projektu to zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku. Prace termomodernizacyjne obejmują docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników. Istotnym elementem jest także wymiana instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych wewnątrz budynku. Projekt obejmuje również montaż paneli fotowoltaicznych. W ramach pozostałych prac budowlanych ujęto zmianę konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną wraz z podniesieniem wysokości użytkowej sali gimnastycznej, zabudowę dachu dwuspadowego nad łącznikiem pomiędzy częścią dwukondygnacyjną a salą gimnastyczną, przebudowę zadaszeń nad wejściami głównymi do szkoły oraz wymianę pokrycia dachowego na jednolity materiał na całym budynku.

Rezultatem termomodernizacji budynku szkoły jest zmniejszenie straty energii cieplnej budynku, która pozwoli na oszczędności kosztów ogrzewania, a także pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych czyli ograniczenie tzw. „niskiej emisji”.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 373 899,86 zł.

Koszt kwalifikowalny zadania to 2 190 020,04 zł.

Wartość współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 861 517,03 zł.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
2019-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
2019-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Gębala
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Serowik
Dokument z dnia:
2018-10-19
Publikacja w dniu:
2018-10-19
Opis zmiany:
b/d