Przypominamy, że do dnia 29.04.br można składać ankiety w ramach opracowywanego przez Gminę Szczyrk Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Ankiety zostały do Państwa dostarczone bezpośrednio do domu, są również dostępne w Urzędzie Miejskim (pokój nr 27) oraz na stronie internetowej Urzędu, w zakładce Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: http://www.um.szczyrk.pl/urzad-miejski/ochrona-srodowiska/program-gospodarki-niskoemisyjnej

Wypełnione ankiety można dostarczyć w następujący sposób :

  • złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, na Dzienniku Podawczym, parter, pok.11,
  • przesłać e-mailem na adres biuro@eko-team.com.pl lub projekty@szczyrk.pl,
  • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Szczyrku (ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk),
  • przesłać pocztą na adres Eko – Team Konsulting (ul. Spokojna 3, 43-330 Hecznarowice).

PGN to dokument, który pozwoli Gminie Szczyrk pozyskiwać środki Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 na działania związane z energetyką, ochroną powietrza i odnawialnymi źródłami energii.

W przypadku pytań i wątpliwości przy wypełnianiu Ankiety prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Chylak Eko – Team Konsulting, tel. 513 100 869, mail: biuro@eko-team.com.pl

Serdecznie Państwa zachęcamy do wypełnienia Ankiety.

Mieszkańcom którzy już złożyli wypełnione Ankiety dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
inż. Anna Moroń - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-04-27
Publikacja w dniu:
2016-04-27
Opis zmiany:
b/d