Samodzielne stanowiska radców prawnych

Biuro Nr 26 I p. telefon (33) 82-950-28

mgr Kornelia MAGA-CAPUTA - radca prawny
mgr Andrzej KIECZKA - radca prawny
Do zakresu działania radców prawnych należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu w następujących formach :
  • Informowanie o zmianach stanu prawnego.
  • Opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu w zakresie prowadzonych przez nich spraw.
Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym :
  • projektów umów i porozumień zawieranych przez gminę,
  • rozstrzygnięć o charakterze precedensowym lub szczególnie skomplikowanym pod względem prawnym,
  • zarządzeń Burmistrza,
  • projektów uchwał Rady Miejskiej.
  • Reprezentowanie gminy w charakterze pełnomocnika przed sądami i innymi organami.
  • Udział w rokowaniach prowadzących do zawarcia umów.
  • Uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej.
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Serowik
Dokument z dnia:
2020-06-04
Publikacja w dniu:
2020-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-05-07
Publikacja w dniu:
2013-05-07
Opis zmiany:
b/d