• Borys Matlak

  Przewodniczący Rady Miejskiej
 • Andrzej Łaciak

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 • Agata Pezdek

  Radna Rady Miejskiej
 • Tomasz Marek

  Radny Rady Miejskiej
 • Krzysztof Nikiel

  Radny Rady Miejskiej
 • Iwona Fułat

  Radna Rady Miejskiej
 • Krystian Harazin

  Radny Rady Miejskiej
 • Tomasz Wątroba

  Radny Rady Miejskiej
 • Grażyna Gurba

  Radna Rady Miejskiej
 • Jakub Walczak

  Radny Rady Miejskiej
 • Leszek Marciniak

  Radny Rady Miejskiej
 • Marcin Jakubiec

  Radny Rady Miejskiej
 • Bożena Dziedzic

  Radna Rady Miejskiej
 • Danuta Kubaszek

  Radna Rady Miejskiej
 • Paweł Żur

  Radny Rady Miejskiej