2014-05-16

W tym roku kolejny raz właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Szczyrk mają możliwość skorzystania z pomocy w zakresie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Koszt odbioru, transportu, utylizacji oraz worków pokrywa w 100% gmina.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Zainteresowani mieszkańcy (osoby fizyczne) powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczyrku wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy/Miasta Szczyrk.

Formularz wniosku wraz załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, I piętro, pok. 27, w godz. pracy Urzędu oraz na stronie internetowej (w Biuletynie Informacji Publicznej).

Akcja odbioru wyrobów azbestowych jest corocznie przeprowadzana przez Gminę Szczyrk do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie.

Wnioski są realizowane według kolejności złożenia.

Wnioski złożone w danym roku, które nie zostały zrealizowane ze względu na wyczerpanie środków finansowych przechodzą do realizacji w roku następnym.

Jeśli mają Państwo w planach prace związane z zmianą azbestowego pokrycia dachowego lub elewacji, zachęcamy do złożenia wniosku i skorzystania z dofinansowania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 33 82 950 20.

Link do wniosku:

WNIOSEK

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
inż. Anna Moroń - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-05-16
Publikacja w dniu:
2014-05-16
Opis zmiany:
b/d