Informacja Burmistrza Miasta Szczyrk o wyznaczeniu terminu składania wniosków na nagrody i wyróżnienia sportowe w 2016 r.

dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

wyznaczam termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów do dnia 5 maja 2016r.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczyrku w zaklejonej kopercie z napisem „Burmistrz Miasta Szczyrk” z dopiskiem ”nagroda sportowa” lub „wyróżnienie sportowe”.

Niezbędny do złożenia druk wniosku można otrzymać w biurze nr 28 Urzędu Miejskiego w Szczyrku lub pobrać ze strony internetowej Miasta Szczyrk www.um.szczyrk.pl.

Załączniki:

  • Uchwała Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
  • Wniosek o przyznanie nagrody sportowej
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Edyta Caputa - Inspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-04-15
Publikacja w dniu:
2016-04-15
Opis zmiany:
b/d