2013-08-19

Realizując obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zmianami) informuję, iż w roku 2012 Gmina Szczyrk osiągnęła następujące poziomy recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0%
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 7,05%
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%

Informacje o podmiotach i miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Zakład Gospodarki Odpadami S.A.

43-300 Bielsko-Biała

ul. Krakowska 315D

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrku, ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.

Punkt jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 – 15:00.

W PSZOK odbierane są odpady wyłącznie od mieszkańców gminy Szczyrk lub osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy.

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Szczyrk – wyłoniony w drodze przetargu:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk

tel. 33 817 86 46

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczyrk (stan wykazu aktualny na dzień 31 grudnia 2012 r.)

 1. Beskid Sp. z o.o.
  ul. Kabaty 2
  34-300 Żywiec
  tel. 33 860 22 71
 2. SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A.
  ul. Gazownicza 38
  43 -300 Bielsko - Biała
  tel. 33 499 20 20
 3. Kontener Serwis Lukas Wiesław Lukas
  ul. Krakowska 317A
  43-300 Bielsko-Biała
 4. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Graniczna 1
  43-370 Szczyrk
  tel. 33 817 86 46
 5. Remondis Sp. z o.o.
  02-981 Warszawa,
  ul Zawodzie 16
  Oddział w Sosnowcu
  41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 11
  tel. 293 80 62, 293 80 63
 6. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  41-700 Ruda Śląska,
  ul. Kokotek 33
  tel. 32 248 10 81
 7. P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski
  43-300 Bielsko-Biała,
  ul. Cynkarska 38
  tel. 33 816 84 82
 8. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "TRANSGÓR" S.A.
  ul. Jankowicka 9
  44-201 Rybnik
  tel. 32 755 54 40
 9. A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. w Zabrzu
  ul. Lecha 10,
  41-800 Zabrze
  tel. 32 376 34 50
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Małgorzata Gębala - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-08-19
Publikacja w dniu:
2013-08-19
Opis zmiany:
b/d