2019-10-22

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00  XI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24.09.2019r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. Zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 – 2022.
 2. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 r.
 3. Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach.
 4. Zmiany uchwały Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących za udział w pracach Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 5. Obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
 6. O zmianie uchwały Nr XLVI/300/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 9. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-10-22
Publikacja w dniu:
2019-10-22
Opis zmiany:
b/d