2022-01-18

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00
XLI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU,
która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.12.2021r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. Zmiany uchwały Nr XL/285/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2022-2035.
 2. Zmiany uchwały Nr XL/286/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2022.
 3. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 4. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczyrk na lata 2022-2027.
 5. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid.
 6. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny.
 7. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego teren od parkingu Skalite do Góry Skrzyczne.
 8. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.

   Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do transmisji on-line.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Szczyrku

  /-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2022-01-19
Publikacja w dniu:
2022-01-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2022-01-18
Publikacja w dniu:
2022-01-18
Opis zmiany:
b/d