2021-05-19

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 25 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00  XXXI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 29.09.2020r. oraz z Sesji Nadzwyczajnych odbytych w dniach 30.11.2020r., 30.12.2020r., 21.01.2021r., 25.01.2021r., 25.02.2021r., 29.03.2021r., 29.04.2021r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. Zmiany uchwały Nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2021-2025.
 2. Zmiany uchwały Nr XXV/184/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2021.
 3. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 4. Określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
 5. Określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczyrk służebnościami gruntowymi i przesyłu.
 6. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej, oznaczonej jako działka 1872 w części obejmującej lokal użytkowy o pow. 4m2.
 7. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczyrk.
 8. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Szczyrk.
 9. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do transmisji on-line.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-05-24
Publikacja w dniu:
2021-05-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-05-19
Publikacja w dniu:
2021-05-19
Opis zmiany:
b/d