2021-10-19

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 
XXXVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.09.2021r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmiany uchwały Nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2021-2025.
 2. Zmiany uchwały Nr XXV/184/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2021.
 3. Zmiany uchwały Nr XXXI/225/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 maja 2021r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
 4. Rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 13 września 2021r.
 5. Wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczyrk (dz. 1676)
 6. Wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczyrk (dz. 8175/10)
 7. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do transmisji on-line.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-10-21
Publikacja w dniu:
2021-10-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2021-10-19
Publikacja w dniu:
2021-10-19
Opis zmiany:
b/d