2015-12-30

Korzystanie ze środowiska obejmuje:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w tym m.in. spalanie paliw w środkach transportu, kotłownie, procesy spawania, malowania lakierowania, przeładunek benzyn silnikowych oraz oleju napędowego,
  • pobór wód podziemnych i powierzchniowych
  • wprowadzanie ścieków do wód i ziemi,
  • składowanie odpadów.

Szkolenia planowane są w następujących terminach:

  • 26 stycznia 2016– Starostwo Powiatowe Myszków
  • 28 stycznia 2016 r. – Starostwo Powiatowe Rybnik
  • 2 lutego 2016 r. – Urząd Miasta w Żywcu
  • 4 lutego 2016 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Szkolenia odbędą się w godzinach 9:00 – 13:00.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: adittmann@slaskie.pl lub akowalska@slaskie.pl

Karta zgłoszenia oraz program szkolenia w załączeniu.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
inż. Anna Moroń - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-12-30
Publikacja w dniu:
2015-12-30
Opis zmiany:
b/d