2020-10-28

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie w formie webinarium:  „Jak przygotować wniosek o dotację / pożyczkę na start”

Na szkolenie zapraszamy, osoby które zainteresowane są wsparciem w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej.


Termin i miejsce:
Termin: 12 listopada 2020r.
Godziny webinarium: 9.00-14.00
Forma spotkania: online

Tematyka szkolenia:

  • Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej - środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL),  pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • Omówienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków;
  • Przykładowy wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku – omówienie zawartości merytorycznej  wniosku o dofinansowanie: przedmiot działalności, motywacja i doświadczenie zawodowe, posiadany potencjał do rozpoczęcia działalności gospodarczej, plan marketingowy (opis produktów, dostawców, odbiorców, konkurentów), plan finansowy działalności (niezbędne nakłady), analiza finansowa przychodów i kosztów prowadzonej działalności, analiza SWOT, wymagane załączniki

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa do 10 listopada 2020 (do godziny 15:00).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

  • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania się na webinarium drogą e-mail.
  • Link do webinarium zostanie wysłany w odrębnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (tj. 12 listopada  2020r.). 
  • Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Udział w webinarium jest bezpłatny.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
tel.: 500 161 150; 33 496 02 01
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2020-10-28
Publikacja w dniu:
2020-10-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2020-10-28
Publikacja w dniu:
2020-10-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2020-10-28
Publikacja w dniu:
2020-10-28
Opis zmiany:
b/d