2017-04-21

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Szczyrk, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk.

Dotychczas, zgodnie z załączoną mapą, wyznaczony został proponowany obszar do rewitalizacji, zaznaczony czerwoną linią. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które należy uwzględnić w Programie Rewitalizacji. Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców. Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu konkretnych problemów, przede wszystkim społecznych - na obszarze rewitalizowanym. Poniżej zamieszczamy wzór karty projektu, na której opisać można propozycję projektu rewitalizacyjnego.

Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty można składać w terminie od 20 kwietnia do 08 maja br. w następujący sposób:

  • w postaci wydrukowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, w godzinach pracy urzędu,
  • w postaci zeskanowanej na adres e-mail: projekty@szczyrk.pl

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.

Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji dotyczących projektów jest:

logo_pomoc_techniczna

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Justyna Serowik - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
b/d