2015-12-30

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2015 r.poz.87), nałożyła na rady gmin obowiązek uchwalenia

  • w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku- ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

W związku z powyższym Rada Miejska w Szczyrku podjęła Uchwałę Nr XVIII/97/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w której ustaliła stawki opłaty:

140,00 zł / rok w przypadku gdy odpady będą w sposób selektywny

176,00 zł / rok w przypadku gdy odpady nie będą zbierane w sposób selektywny

Wskutek tych zmian właściciele nieruchomości o wyżej opisanym charakterze zobowiązani do złożenia korekt deklaracji. Nowy wzór deklaracji obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

UWAGA.

Zmieniają się także terminy płatności.
Ryczałtową roczną opłatę należy uiszczać każdego roku w dwóch równych ratach w terminach:

  • I rata do 30 czerwca,
  • II rata do 31 grudnia.
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Małgorzata Gębala - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-12-30
Publikacja w dniu:
2015-12-30
Opis zmiany:
b/d