2013-08-19

ZMIANA TERMINU

ZŁOŻENIA INFORMACJI I WNIESIENIA OPŁAT

ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2013 ROK

PRZEZ WSZYSTKIE PODMIOTY GOSPODARCZE

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1342 ) od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy do urzędu marszałkowskiego za 2013 rok w terminie do 31 marca 2014 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
inż. Anna Moroń - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-08-19
Publikacja w dniu:
2013-08-19
Opis zmiany:
b/d